SEO Upitnik

4. Da li ste pre radili SEO optimizaciju?
6. Da li imate blog? I koliko ga često ažurirate?
8. Da li ste radili tehnički SEO i optimizaciju brzine?

Google reCaptcha: Invalid site key.

BITNA STVAR!

MOLIMO DODAJTE marketing@lavitsolutions.com
u vas Google Analytics i Google Search Console ako ih imate!

Značaj dobre SEO optimizacije

Povećana vidljivost i saobraćaj: SEO pomaže poboljšanju rangiranja sajta na stranicama rezultata pretraživača (SERP). Viši rangovi obično dovode do većeg organskog (neplaćenog) saobraćaja.

Isplativo marketing: Za razliku od plaćenog oglašavanja, saobraćaj generisan putem organske pretrage je besplatan. Dobra SEO može pružiti visok povraćaj investicije na duže staze.

Izgradnja kredibiliteta i poverenja: Sajtovi koji se pojavljuju više u rezultatima pretrage često se smatraju kredibilnijim i pouzdanijim od strane korisnika.

Bolje iskustvo korisnika: SEO nije samo za zadovoljavanje pretraživača. Dobro optimizovan sajt obično pruža bolje iskustvo korisnika, što može dovesti do većih stopa konverzije (više prodaja, prijava ili drugih željenih akcija od strane korisnika).

Konkurentska prednost: Dobro optimizovan sajt može vam pomoći da se istaknete među konkurentima tako što će se vaš sajt pojaviti pre njihovih u relevantnim pretragama.

Mobilna optimizacija: Sa sve većom upotrebom mobilnih uređaja, dobra SEO takođe uključuje optimizaciju za mobilne uređaje, što dovodi do šireg dohvata i pristupačnosti.

Lokalno angažovanje: Za lokalne biznise, lokalna SEO može pokrenuti saobraćaj i na njihov sajt i fizičku lokaciju preko lokalnih listi i lokalizovanog sadržaja.

Elementi SEO optimizovanog sajta

Optimizacija ključnih reči: Efikasna upotreba relevantnih ključnih reči u naslovima, zaglavljima, sadržaju, URL-ovima i meta tagovima.

Kvalitetan sadržaj: Pružanje vrednog, originalnog i angažujućeg sadržaja koji ispunjava nameru pretrage korisnika.

Mobilna prijateljstvo: Obezbeđivanje da je sajt responzivan i pruža dobro korisničko iskustvo na mobilnim uređajima.

Brzina učitavanja stranice: Brže učitavajuće stranice su favorizovane od strane pretraživača i korisnika.

Korisničko iskustvo (UX): Laka navigacija, jasni pozivi na akciju i čist raspored poboljšavaju angažovanje korisnika.

Unutrašnje povezivanje: Efektivna upotreba unutrašnjih linkova pomaže pretraživačima da razumeju strukturu i hijerarhiju sadržaja vašeg sajta.

Backlinks: Imati kvalitetne i relevantne spoljne sajtove koji se linkuju nazad na vaš sajt povećava njegov autoritet.

Tehnički SEO: Pravilna upotreba strukturiranih podataka, kanonskih tagova i optimizacija preglednosti za pretraživače.

Lokalni SEO: Za lokalne biznise, posedovanje Google My Business listinga, lokalnih citata i lokalizovanog sadržaja je ključno.

Socijalni signali: Iako nisu direktni faktor rangiranja, angažman na društvenim medijima može poboljšati vidljivost i saobraćaj.

Redovna ažuriranja: Stalno ažuriranje sajta sa svežim sadržajem i održavanje u skladu sa najnovijim SEO praksama.

Bezbednost: Implementacija HTTPS-a za sigurnu vezu, što je faktor rangiranja za Google.